disertacija
Reformni pokret i Hrvatska starokatolička crkva 1919.-1929.

Daniel Patafta (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra crkvene povijesti