disertacija
Rođenje iz vode i Duha (usp. Iv 3,3-8) - egzegeza i učinci kod F. Porscha i F. Libermanna

Arkadiusz Krasicki (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra Svetog pisma Novog zavjeta