disertacija
Utjelovljenje Isusa Krista kao mit u kristologiji Johna Hicka
kritička analiza

Iva Mršić Felbar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra dogmatske teologije