disertacija
Izvori moralne spoznaje u svjetlu nauka Drugoga vatikanskog koncila

Ante Bekavac (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra moralne teologije