disertacija
TEOLOŠKA MISAO MARIJANA VALKOVIĆA U RAZVOJU CRKVENOG I DRUŠTVENOG ŽIVOTA U HRVATSKOJ

Silvija Migles (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra socijalnog nauka Crkve