disertacija
Razumijevanje i ostvarivanje poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas

Jasna Mijatović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra pastoralne teologije