disertacija
Mistagogija u župnoj katehezi adolescenata

Tvrtko Beus (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra religijske pedagogije i katehetike