disertacija
Dr. Andrija Živković
moralni teolog u kontekstu svoga vremena

Martina s. Ana Begić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra moralne teologije