disertacija
Simboličko spasenjsko posredovanje Božje prisutnosti i dijalektička struktura Isusova bogočovještva u djelu Rogera Haighta

Elvis Ražov (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra dogmatske teologije