disertacija
Teologija zemlje u metaforici proroka Hošee

Đurica Pardon (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra Svetog pisma Starog zavjeta